Medal „Milito Pro Christo”


        Rozkazem Dziennym Biskupa Polowego WP nr. 6 z dnia 24.01.2020r. płk dr inż. Henryk Czyżyk i płk pil. Janusz Decewicz, zostali wyróżnieni Medalem "Milito Pro Christo", a dopiero 9 czerwca 2020 r., ze względu na pandemię, Biskup Polowy WP, ks. bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, wręczył wyróżnionym te Medale, w Katedrze Polowej WP.

    Płk dr inż. Henryk Czyżyk pełnił funkcję szefa sztabu w 2 PLM "Kraków" w latach 1985 - 1988.


medal medal


wreczenie


Medal „Milito Pro Christo” (łac.Walczę dla Chrystusa) – polskie odznaczenie kościelne Ordynariatu Polowego WP, przyznawane corocznie dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom oraz wytrwale służą Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, są całkowicie zaangażowane w głoszenie prawdy o losach Narodu Polskiego oraz wspierają duszpasterstwo wojskowe. Odznaczenie może być także przyznawane organizacjom za działalność na rzecz dobra publicznego, upowszechnianie standardów moralnych i działanie zgodne z wartościami chrześcijańskimi, takimi jak sprawiedliwość i prawda.

Medal ustanowił w 2001 r. ówczesny biskup polowy WP Sławoj Leszek Głódź. Pierwszymi odznaczonymi zostali wszyscy wyróżnieni Dyplomem „Benemerenti”. (Wikipedia)Kontakt z prowadzącym stronę:  Toni