Awans kolegi Zbyszka


        Po kilku latach "posuchy" w honorowaniu żołnierzy będących w rezerwie i w stanie spoczynku, w tym roku MON zmieniło nieco politykę w tym zakresie skutkiem czego uwzględniono kilka wniosków, z którymi wystąpił Zarząd Główny SSLW RP.
Między innymi decyzją MON nr. 2337 z dnia 24.08.2018 r. awansowano na stopień pułkownika szczególnie zasłużonego nie tylko dla naszego środowiska, ale także dla miasta i regionu - Prezesa naszego Oddziału -
kol. Zbigniewa Skowrońskiego.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!


Kol. Zbyszek

       Pan płk w st. spocz. inż. Zbigniew Skowroński po ukończeniu studiów w Wojskowej Akademii Technicznej pełnił służbę na stanowisku dowódcy klucza urz. radioelektronicznych w eskadrze technicznej, a następnie inżyniera urz. radioelektronicznych 2 plm "Kraków" - a po jego rozwiązaniu w 41 plm w Malborku . Po zakończeniu służby podjął pracę w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego gdzie pracuje do chwili obecnej na wymagającym i odpowiedzialnym stanowisku Głównego Specjalisty.

        Jest najbardziej aktywnym członkiem Oddziału Goleniowskiego SSLW RP; od 2011 r. Prezesem Zarządu Oddziału - głównym inicjatorem i zarazem wykonawcą najważniejszych przedsięwzięć Oddziału - dzięki jego zaangażowaniu, determinacji i konsekwencji, a niejednokrotnie znacznemu własnemu wkładowi finansowemu miasto zyskało pomnik samolotu MiG 21 UM oraz statecznik na Rondzie im. 2 plm "Kraków". Jego zasługą jest realizacja szeregu dużych imprez okolicznościowych integrujących środowisko, zachowujących pamięć o 2 plm, który przecież miał ogromne, - decydujące wręcz - znaczenie dla rozwoju miasta i trzeba młodym o tym przypominać. Głównie Jego staraniem utworzono i wyposażono stałą ekspozycję w miejscowej placówce o charakterze muzealnym oraz w w Zespole Szkól w Mostach. Efekt promocji wojska, (a lotnictwa w szczególności), jest tu niebagatelny i niezaprzeczalny! Bardzo aktywny w działalności społecznej i politycznej (był radnym miejskim, przewodniczącym organizacji politycznej). Cieszy się szacunkiem i uznaniem władz miasta i co najważniejsze całego naszego środowiska.
W uznaniu szczególnych zasług dla obronności kraju wniesionych podczas służby zawodowej, a także po jej zakończeniu Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o mianowaniu ppłk w st. spocz. inż. Zbigniewa Skowrońskiego na stopień
PUŁKOWNIKA.


Obejrzyj naszą laurkę gratulacyjną!Nasza laurka


Kontakt z prowadzącym stronę:  Toni