Apel Komitetu Budowy Pomnika

Popierając inicjatywę Zarządu Głównego SSLW RP zwracamy się do wszystkich, dla których lotnictwo, jego historia, tradycje i osiągnięcia stanowią znaczącą wartość i gotowi są wesprzeć poniższy szczytny cel:


POWIĘKSZ!Liczymy na poparcie całej lotniczej braci!

Wszystkim, którzy przekazali 1% podatku dziękujemy!
Wpłaty indywidualne - cały czas możliwe.
Kontakt z prowadzącym stronę:  Toni