Spotkanie

z okazji Święta Lotnictwa
Zarząd Oddziału SSLW RP w Goleniowie informuje, że w dniu 21.08.2020r. (piątek) w ogrodzie biwakowym Goleniowskiego Domu Kultury
organizuje z okazji dorocznego Święta Lotnictwa

tradycyjne spotkanie
przy świątecznym pieczonym dziku!!Początek spotkania - godz. 17.00


Uroczyste złożenie wiązanki przy pomniku-samolocie zaplanowane jest na dzień 28.08.2020r. godz. 11:00 .


Zapraszamy członków i sympatyków SSLW RP i ZŻWP
oraz (w miarę wolnych miejsc) kadrę byłego 2 plm.

Koszt uczestnictwa - 50 PLN od osoby.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do kolegi Zbigniewa Skowrońskiego lub Kazimierza Milewskiego.Oba spotkania odbędą się z zachowaniem
wymaganego reżimu sanitarnego !
Z A P R A S Z A M Y !


Kontakt z prowadzącym stronę:  Toni