Pomnik ponownie wymyty!Myjeny!

   

Od ostatniego odświeżania poszycia naszego samolotu - pomnika
minęło już prawie 27 miesięcy. dlatego zaistniała konieczność
podjęcia konkretnych działań, żeby przywrócić mu właściwy wygląd.

W dniu 07 VII 2017 r. staraniem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
oraz byłych techników 2 plm "Kraków" przeprowadzono niezbędne zabiegi pielęgnacyjne na naszym MiG-u.

Zadanie udało się wykonać sprawnie, w czym wydatnie "pomagała" nam aura,
zabezpieczając obfite (i ciągłe) dostawy wody z ciężkich chmur....

Oceniając stopień nagromadzonych zanieczyszczeń doszliśmy do wniosku,
że w przyszłości wskazana będzie coroczna kosmetyka pomnika.(Zdjęcia - Janusz Klus).


Wszystkim uczestnikom naszej akcji serdecznie dziękujemy za dyspozycyjność,
zaangażowanie i spory wkład pracy.

Firmie PEC dziękujemy za ułatwienie realizacji tego przedsięwzięcia
przez umożliwienie nam dostępu do wody i prądu.
Za udostępnienie niezbędnego sprzętu składamy podziękowania firmom AEROGRYF i SAMSON!


Kontakt z prowadzącym stronę:  Toni