SSLW RP o/GoleniówKRÓTKA INFORMACJA O STOWARZYSZENIUPOSTANOWIENIA OGÓLNE


Stowarzyszenie działa na mocy Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20, poz. 104); jest dobrowolnym, apartyjnym i samorządnym zrzeszeniem byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w jednostkach lotniczych WP lub z nim współpracujących. Działa na terenie skupisk lotniczych na obszarze RP i posiada osobowość prawną. Celem działania SSLWRP jest m. in.: ochrona czci, godności i honoru żołnierza polskiego, popularyzacja lotnictwa i wiedzy o tradycji i historii lotnictwa, a także wspieranie i pomoc prawna dla byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Zgodnie ze znowelizowanym w 2009 r. statutem - o członkostwo ubiegać się mogą wszyscy byli żołnierze zawodowi (niezależnie od posiadanego stopnia wojskowego). O uznaniu kandydata seniorem lotnictwa i przyznaniu statusu członka Stowarzyszenia każdorazowo decyduje Zarząd Oddziału.
Siedzibą władz naczelnych jest miasto POZNAŃ.
W następujących miastach znajdują się Oddziały Stowarzyszenia:
Biała Podlaska, Dęblin, Gdynia, Goleniów, Inowrocław, Katowice, Kraków, Lublin, Modlin, Piła, Poznań, Radom, Tomaszów Mazowiecki i Warszawa.naszywka SSLW RP o/GoleniówODDZIAŁ W GOLENIOWIE


      Po rozwiązaniu 2 plm "Kraków" pozostała w Goleniowie część oficerów rezerwy dążyła do utworzenia organizacji mającej na celu integrację środowiska. Dzięki staraniom kilku kolegów zawiązany został Komitet Założycielski, który doprowadził do powstania - w ramach ogólnokrajowego Stowarzyszenia - naszego Oddziału w Goleniowie.
W dniu 08. 06. 2004 r odbyło się zebranie założycielskie w którym uczestniczyło 19 kolegów. Na podstawie Uchwały Nr. 24 Zarządu Głównego SSLWRP z dnia 05.10.2004 r  został formalnie powołany Oddział Goleniowski.
Pierwszym Prezesem Oddziału wybrany został kol. Jacek Adamczyk.

Po wyborach w dniu 12. o1. 2007 r. funkcję Prezesa Oddziału pełnił wybrany na to stanowisko kolega Władysław Puczko, a po Jego odejściu (zmarł 31. 01. 2013 r.) obowiązki te na mocy uchwały zarządu do końca kadencji pełnił dotychczasowy wiceprezes kol. Zbigniew Skowroński. Walne zebranie Oddziału w dniu 12.XII.2014 r. jednomyślnie prolongowało istniejące status quo na kolejną kadencję.
Ponadto skład zarządu tworzą koledzy: Antoni Borys (sekretarz), Kazimierz Milewski (skarbnik),
Maciej Przychodzień (rzecznik dyscyplinarny) oraz Antoni Budziński (członek zarządu) - stan na 23.08.2019r.


Aktualnie nasz Oddział liczy 48 czynnych członków (stan na 01.05.2017 r.)


Przeczytaj pełniejszą informację o nas klikając Tutaj


Wszystkich chętnych, którzy spełniają statutowe kryteria - zapraszamy do współpracy.
UWAGA! - aby pobrać Statut lub deklarację członkowską przejdź TUTAJ!


Kontakt z prowadzącym stronę:  Toni