SSLW RP o/Goleniów

    W dniu 10. 01. 2008 r. odbyło się doroczne zebranie naszego Koła połączone z tradycyjnym już spotkaniem opłatkowym w gronie zaproszonych gości, sympatyków oraz członków naszego Stowarzyszenia.

      W części oficjalnej omówiono realizację planu zamierzeń w 2007 r, przedyskutowano problemy bieżące i przedstawiono opracowany przez Zarząd Koła plan działań na 2008 r. Przedstawiono aktualną sytutację z frontu walki o następcę zdemontowanego z pomnika samolotu LiM 2. Po długotrwałych staraniach przyznano nam ostatni istniejący egzemplarz samolotu MiG 21UM. Oczekuje on obecnie na odbiór w Łasku, ale - jak oficjalnie stwierdziły wszystkie kolejne szczeble dowodzenia łącznie z MON - Wojsko Polskie nie jest w stanie udzielić nam pomocy w jego przebazowaniu do Goleniowa... Jedynym wyjściem jest odpłatny transport przez cywilną firmę przewozową. Dzięki deklaracji p. Burmistrza o pokryciu tych kosztów z budżetu gminy powstała realna szansa na sfinalizowanie tego przedsięwzięcia - prestiżowego i dla nas i dla miasta .

Zobacz nasz samolot!

    Podjęto ważną decyzję o organizacji w dn. 12 - 13 IX br. uroczystości związanych z 15. rocznicą rozwiązania 2 plm "Kraków" wraz z wieńczącym spotkanie bankietem w sali Cafe Scena. Powołany został komitet organizacyjny obchodów.
Kontakt i informacje - tel. 091 - 4071590
Prosimy Kolegów czytających te słowa o wzajemne przekazywanie tej wiadomości wszytkim potencjalnie zainteresowanym, z którymi mają jakikolwiek kontakt.

Po części oficjalnej goście i uczestnicy zebrania wzięli udział w spotkaniu o charakterze świąteczno - noworocznym zorganizowanym w Cafe "Scena".

Czas spędziliśmy w miłej i serdecznej atmosferze.

(Zdjęcia - Janusz Klus).
Zebranie rozpoczęte Wystąpienie Prezesa Skarbnik nie wszedł na minus! Komisja rewizyjna - bez uwag
Część oficjalna części nieoficjalnej Smacznego! Było o czym porozmawiać. Zajęcia w grupach dyskusyjnych...


Kontakt z prowadzącym stronę:  JOTKA