Czas Świąt!

    W dniu 18. 12. 2009 r odbyło się zebranie naszego Oddziału połączone z dorocznym spotkaniem opłatkowym.

Omówiona została realizacja planów na 2009 r, przedyskutowano problemy bieżące i zamierzenia na 2010 r.
Wręczono legitymacje członkowskie siedmiu kolegom, którzy w tym roku wstąpili w nasze szeregi.

W związku z 50 rocznicą kapłaństwa i 75 rocznicą urodzin
uhonorowano wieloletniego kapelana 2plm "Kraków"
ks. Józefa Kurdziela

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zebrania wzięli udział w spotkaniu o charakterze wigilijnym, podczas którego łamiąc się tradycyjnym opłatkiem wymieniliśmy życzenia.

Czas upłynął w miłej, świątecznej atmosferze.

(Zdjęcia - Janusz Klus).
Wręczenie legitymacji Wręczenie legitymacji Wręczenie legitymacji
Wiceprezes referuje Zaczynamy kolację Przy świątecznym stole
Uhonorowanie ks. Józefa


Kontakt z prowadzącym stronę:  JOTKA