Czas Świąt!

    W dniu 20. 12. 2012 r. w hotelu "Ikar" odbyło się zebranie naszego Oddziału połączone z dorocznym spotkaniem opłatkowym.

Omówiona została realizacja planów na 2012 r, przedyskutowano problemy bieżące i zamierzenia na 2013 r.

Pięciu kolegom, którzy w okresie od ostatniego zebrania obchodzili tzw. okrągłe rocznice urodzin wręczone zostały okolicznościowe "firmowe" laurki z życzeniami od zarządu i kolegów.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zebrania wzięli udział w spotkaniu o charakterze wigilijnym, podczas którego wymieniliśmy życzenia świąteczne.

Czas upłynął w miłej, prawdziwie świątecznej atmosferze.

(Zdjęcia - Janusz Klus).
Wystąpienie Wiceprezesa Wystąpienie Wiceprezesa Wręczenie życzeń kol. Henrykowi
Wręczenie życzeń kol. Zbigniewowi Wręczenie życzeń kol. Stanisławowi Wręczenie życzeń kol. Zdzisławowi
Wręczenie życzeń kol. Bogdanowi


Kontakt z prowadzącym stronę:  JOTKA