Poświętowaliśmy!

Kolejne "spotkanie z dzikiem" za nami.

    Z okazji Święta Lotnictwa w dniu 28. VIII. br. odbyło się zorganizowane w formie pikniku spotkanie
członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia,
w programie którego nie mogło zabraknąć wojskowej grochówki, no i będącego już tradycją dania głównego -
- pieczonego dzika.

W imprezie wzięło udział ponad 60 osób. Po odegraniu Hymnu Lotników i przywitaniu zebranych Prezes naszego Oddziału złożył wszystkim życzenia z okazji święta. Oficjalnie przyjęto do SSLW RP i wręczono legitymację
koledze Zdzisławowi Wysokolskiemu.

Prezes poinformował zebranych o mianowaniu przez MON kol. Janusza Klusa
na stopień podpułkownika.

Za szczególne zasługi dla naszego Stowarzyszenia Zarząd Oddziału uhonorował plakietką okolicznościową:

- Panów: Mieczysława Szulca, Wiesława Lipca i Jerzego Wójcika - za duży wkład środków własnych i pracy przy pomniku samolotu MiG 21UM
oraz przy stateczniku na Rondzie im. 2 plm "Kraków",
- Pana Jana Bagińskiego - właściciela firmy Elektroinstal - za sfinansowanie
i wykonanie efektownego podświetlenia pomnika samolotu MiG 21UM,
- Pana Korneliusza Zioło - szczecińskiego studenta, gorliwego propagatora lotnictwa - a w szczególności 2 plm "Kraków" - jego historii i tradycji, który swoimi działaniami i ich skutecznością w pełni zasługuje na nasze uznanie!

Wszystkim uhonorowanym serdecznie GRATULUJEMY!

Tradycyjnie też Kolegom obchodzącym tzw. okrągłe rocznice urodzin wręczone zostały okolicznościowe "firmowe" laurki z życzeniami od zarządu i kolegów.

Wszystkie czynniki decydujące o powodzeniu naszego pikniku, a więc: pogoda, dostawcy, organizacja, - no i sami uczestnicy nie zawiodły więc biesiadę przy smakowicie zastawionych stołach można zaliczyć do bardzo udanych.

Spotkanie trwało do póżnych godzin wieczornych, a czas ten upłynął nam w sympatycznej i prawdziwie świątecznej atmosferze.

(Zdjęcia - Janusz Klus).

Dyrekcji Goleniowskiego Domu Kultury za udostępnienie nam miejsca na nasze spotkanie
oraz tym, którzy sprawnie (i smacznie!) zabezpieczyli naszą imprezę
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!


Kontakt z prowadzącym stronę:  JOTKA