Tyus Krawczyc             


W dniu 24.01.2020r. odszedł na zawsze wychowawca wielu lotniczych pokoleń,
dowódca 2 PLM w latach 1968 - 1970

gen. dyw. pil.
Tytus Krawczyc


  1. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu miłostowskim w Poznaniu
  2. dnia 30.01.2020r. o godz. 13:30

Tytus Krawczyc urodził się 5 października 1930 w Sielawiczach
w dawnym powiecie słonimskim na Kresach Rzeczpospolitej.
Swoją lotniczą przygodę zaczął od kursu szybowcowego w Lisich Kątach. W 1948 przybył do Dęblina  jako kandydat na pilota wojskowego. Latał na Po-2, Jakach-11, -18 i Junakach-3. W 1950 ukończył Oficerską Szkołę Lotniczą.

W 1965 Tytus Krawczyc został dowódcą 61 pułku szkolno-bojowego w Nowym Mieście nad Pilicą, a w 1968 dowodził 2 Pułkiem Lotnictwa Myśliwskiego "Kraków", stacjonującym w Goleniowie, wyposażonym w MiGi-21. Od 1970 dowodził 2 Brandenburską Dywizją Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego w Pile. W 1975 został zastępcą szefa Sztabu Wojsk Lotniczych, a potem zastępcą dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw liniowych. W 1977 objął dowództwo 4 Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku.

12 maja 1983 Tytus Krawczyc objął stanowisko dowódcy Wojsk Lotniczych. Pozostawał na nim do 4 września 1989, gdy skończył karierę lotniczą. Objął wówczas obowiązki attaché wojskowego i lotniczego ambasady RP w Budapeszcie.
W 1993 odszedł w stan spoczynku.
Nasze lotnicze grono poniosło dotkliwą stratę.

Pozostanie w naszej pamięci !
.