Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy,
że w dniu 25.11.2019r.
odszedł na zawsze
nasz wieloletni kolega i przyjaciel

mjr.lek.
Zdzisław   Borowiak


  1. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie
  2. dnia 04.12.2019r. ogodz. 14:00

Zdzisław Borowiak urodził się 25.12.1952r. w Łodzi. Tam uczęszczał do liceum ogólnokształcącego. Następnie studiował w Wojskowej Akademii Medycznej w latach 1971-1977. Po promocji rozpoczął służbę w 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Kraków" w Goleniowie.
W 1993r. pożegnał się
ze służbą wojskową ze względu na stan zdrowia. Rozpoczął pracę w goleniowskim szpitalu jako specjalista lekarz ginekolog. Był aktywnym działaczem w samorządzie miejskim w Goleniowie gdzie pełnił funkcję radnego miasta przez dwie kadencje. Był aktywnym członkiem naszego Oddziału SSLW RP w Goleniowie.
Od roku 2013 zmagał się z ciężką chorobą do momentu gdy spotkał się ze śmiercią 25.11.2019r.
Rodzinie Zdzisława składamy szczere kondolencje
i wyrazy głębokiego żalu.
Nasze lotnicze grono poniosło dotkliwą stratę,
którą boleśnie odczuwamy wszyscy.

Pozostanie w naszej pamięci !
.