MiG 21 UM

wylądował na stałe!

         Z okazji Święta Lotnictwa delegacja naszego Oddziału - jak co roku złożyła w Porcie Lotniczym symboliczną wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą wieloletnie stacjonowanie i działalność 2 plm "Kraków".
        Głównym i oczekiwanym od dawna punktem programu było uroczyste odsłonięcie pomnika samolotu MiG 21 będącego symbolem wieloletnich, ścisłych związków społeczności naszego miasta z biało-czerwoną szachownicą. Przez sześć lat trwały starania naszego Oddziału o uzyskanie od MON płatowca samolotu. Gigantyczną pracę wykonał przez ten czas kol. Zbigniew Skowroński - spiritus movens całego przedsięwzięcia. To jego uparta walka z przepisami i niechętnymi decydentami w MON przyniosła wreszcie zamierzony efekt. Jego wysiłek został doceniony przez władze Gminy i Miasta poprzez uhonorowanie Go Listem Gratulacyjnym. Decydujące znaczenie miało uzyskane poparcie (proceduralne, prawne i finansowe) władz samorządowych naszego miasta z Panem Burmistrzem - mgr Andrzejem Wojciechowskim na czele. Nasza wdzięczność została wyrażona poprzez wręczenie Mu przez Prezesa Oddziału kol. Wł. Puczko Medalu 90 Lat Lotnictwa Polskiego i książki pt. "2 plm Kraków".
Na ostateczny sukces złożyła się oczywiście praca wielu ludzi i firm. Przywiezienie samolotu z Łasku, złożenie go na lotnisku w Goleniowie, prace konserwacyjne, zaprojektowanie i wykonanie cokołu - to szereg trudnych i wymagających sporych nakładów sił i środków działań. Ostatnim, skomplikowanym logistycznie problemem był transport płatowca z lotniska na cokół. Wspólnym wysiłkiem, z zaangażowaniem Wojska, Policji, Straży Gminnej, służb drogowych oraz bezpośrednich wykonawców cel został osiągnięty!     ( Obejrzyj zdjęcia z tej operacji! )


FINIS CORONAT OPUS!

Jesteśmy przekonani, że nowy pomnik stanie się jednym z punktów rozpoznawczych naszego miasta i jego niewątpliwą atrakcją turystyczną.


(Zdjęcia - Janusz Klus).
Wreszcie JEST!!! Wystąpienie Burmistrza Poczty sztandarowe Uhonorowanie kol. Skowrońskiego
Akt odsłonięcia tablicy Pomnik oficjalnie odsłonięty! ... i poświęcony Tablica pomnika
Wystąpienie kol. Zb. Skowrońskiego Wystąpienie kol. Prezesa Wręczenie Medalu 90 Lat Lotnictwa Polskiego Wręczenie autorskich egz. książki *2 plm Kraków*
Zgromadzona publiczność Oficjele i goście uroczystości W pełnej krasie!


Kontakt z prowadzącym stronę:  JOTKA