Decyzja zapadła!

Będzie rondo im. 2 plm "Kraków".

      Dla powstającego ronda zgłoszone zostały dwie propozycje nazw: Rondo 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Kraków oraz Rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego. Pierwszą zgłosił zarząd naszego Oddziału SSLW RP; wniosek ten wsparły goleniowskie koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Związku Inwalidów Wojennych. O nadanie rondu nazwy Rotmistrza Witolda Pileckiego wnioskowała "Gazeta Goleniowska"; - ten wniosek forsowany był przez szczeciński Oddział IPN.
      Po wielu perypetiach, przesunięciach terminu podjęcia decyzji i próbach uzyskania kolejnej zwłoki przez naszych oponentów, ostatecznie Burmistrz Gminy Goleniów wniósł pod obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

W dniu 25 września 2013 roku będącemu w trakcie budowy rondu w ciągu ulicy Dworcowej Rada Miejska
(stosunkiem głosów 14 - za przy 4 wstrzymujących się)
nadała nazwę Rondo 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Kraków".


      JESZCZE RAZ PODKREŚLAMY: W pełni doceniamy zasługi i ofiarę rotmistrza Pileckiego, ale zarówno naszym jak i zdaniem wszystkich, którzy nas poparli, Goleniów w pierwszym rzędzie powinien upamiętniać swoją własną historię!

      Zapewne dzięki podobnemu sposobowi myślenia oraz docenieniu realnego wkładu 2 plm w rozwój miasta przez znakomitą większość Rady, sprawa znalazła satysfakcjonujący nas - i chyba także społeczność miasta - finał. Tym Radnym składamy podziękowanie i zapewniamy wdzięczność!
      Nasza satysfakcja jest tym większa, że dysponowaliśmy nieporównywalnie mniejszą siłą oddziaływania medialnego. Cieszy także fakt, że czyjeś ewidentne machlojki w sondzie internetowej, (co zostało dostrzeżone i wytknięte przez p. Burmistrza!), nie spowodowały wypaczenia rzeczywistych poglądów i oczekiwań jej prawdziwych uczestników. Niezależnie od tego czy działania te odbyły się za wiedzą i zgodą strony przeciwnej, pewne odium jednak na nią spłynęło... Przykre.

Wszystkim, którzy swoim poparciem przyczynili się do finalnego sukcesu naszej inicjatywy

- serdecznie DZIĘKUJEMY!

Szerzej o przebiegu posiedzenia Rady Miasta - na oficjalnej stronie Urzędu Gminy i Miasta -  Goleniów.pl


Kontakt z prowadzącym stronę:  JOTKA