Nasza tablica


Tablica pamiątkowa odsłonięta!


      W dniu 10. XI. 2018 r. w samo południe, przy udziale włodarzy miasta, pocztów sztandarowych Związku Żołnierzy WP i Zespołu Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach oraz zebranej publiczności odbyło się uroczyste odsłonięcie okolicznościowej tablicy upamiętniającej 100 - lecie odzyskania niepodległości Polski oraz powstania lotnictwa polskiego. Po odegraniu hymnu narodowego, w krótkich przemówieniach burmistrza p. Roberta Krupowicza oraz prezesa SSLW RP kol. Zb. Skowrońskiego zgodnie podkreślono historyczne znaczenie powstania lotnictwa, jego rolę w umacnianiu i obronie świeżo zdobytej niepodległości oraz znaczenie kilkudziesięcioletniego stacjonowania w Goleniowie 2 plm "Kraków" dla rozwoju i pozycji naszego miasta. Po wysłuchaniu Marsza Lotników przystąpiono do właściwego aktu odsłonięcia. Dokonano tego połączonymi siłami burmistrza, prezesa oddziału oraz nestorów naszej organizacji - kol. Zbigniewa Biedrzyckiego i kol. Kazimierza Nowaka. Tablicę ufundowaną przez nasze stowarzyszenie zaprojektował kol. Janusz Klus, a odlana została w pracowni p. Zbigniewa Olejnika w Osinie. Zamontowano ją na granitowym głazie, który został nam ofiarowany i dostarczony na miejsce przez p. Zbigniewa Symonowicza. Duży wkład pracy wniósł w to także kol. Maciej Przychodzeń. W dalszym ciągu uroczystości wręczono p, dyrektor szkoły w Mostach pamiątkowy medal przyznany szkole (naszemu oddziałowi również) za czynne wsparcie budowy pomnika Chwała Lotnikom Polskim w Warszawie. Uhonorowano też odznaczeniami Związku Żołnierzy WP najbardziej zasłużonych członków tej pokrewnej organizacji, która znacząco wsparła naszą inicjatywę. Uroczystość zakończyło wysłuchanie hymnu ZŻWP.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność i udział w tej podniosłej, patriotycznej uroczystości, która wpisała się w tegoroczne, jubileuszowe obchody Święta Niepodległości w naszym mieście.

Film z przebiegu całej uroczystości można obejrzeć TUTAJ

Jesteśmy przekonani, że usytuowanie rablicy w tym właśnie miejscu stanowi logiczne i tematyczne dopełnienie tego fragmentu miasta.


(Zdjęcia: Janusz Klus).

Poczty sztandarowe
Przemawia Burmistrz
Przemawia Prezes

Odsłonięcie tablicy
Tablica odsłonięta
Tablica stulecia

Medal dla szkoły
Uczestnicy
Wspólne zdjęcie

Wszystkim, którzy czynnie brali udział w procesie zarówno projektowym,
decyzyjnym oraz wykonawczym tego przedsięwzięcia
składamy serdeczne podziękowania.

Życzymy Ci Polsko kolejnych setek!


Kontakt z prowadzącym stronę:  Toni