"Doświadczyłem wszystkiego" - Tadeusz Siczek

Nakładem Oficyny Verbi Causa ukazała się książka Tadeusza Siczka naszego kolegi z Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Gdyni. Poniżej zamieszczamy okładkę i krótką notę biograficzną autora cytowaną z  egzemplarza autorskiego. Książka, oprócz wątku lotniczego, zawiera wiele innych niezwykle cennych informacji.

Płk. pil. mgr Tadeusz Siczek (urodzony w Poświętnym-Studziannej koło Opoczna 14 października 1917) jest pilotem szybowcowym, sportowym i wojskowym. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 jako pilot samolotu bombowego PZL 23B Karaś w 31 eskadrze rozpoznawczej Armii Karpaty - zestrzelony 17 września i ciężko ranny. Po wyleczeniu ran został zastępcą komendanta dzielnicy Zachód AK, w 1944 awansował do stopnia kapitana. W lipcu 1944 brał udział w akcji Burza. Aresztowany 12 listopada 1944 przez NKWD, sądzony przez Trybunał Wojenny Lwowskiego Okręgu Wojskowego i skazany na 20 lat Sybiru. Ponad 10 lat spędził na Kołymie. W październiku 1955 objęła go amnestia i wrócił do kraju. Rodzinę odnalazł w Sopocie, podjął pracę w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego, potem na Politechnice Gdańskiej - był dyrektorem Zakładu Studyjno-Projektowego PG. Studia wyższe ukończył na wydziale prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Emerytowany w 1983 roku, jeszcze kilka lat pracował na PG jako główny specjalista ds. inwestycji. Następnie zajął się działalnością w organizacjach społecznych i kombatanckich. Pełni odpowiedzialne funkcje w ZK RP i BWP oraz ZIW RP w Gdańsku. Jest także aktywnym członkiem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego - Oddział Morski w Gdyni. W uznaniu zasług uhonorowany Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem AK i innymi.

"Doświadczyłem wszystkiego" - Tadeusz Siczek, VC Gdynia 2005, ISBN 83-921571-0-9