1 kwietnia - urodziny 2 plm

Z dniem 1 kwietnia 1944 r. rozpoczęto formowanie 2 Pułku Nocnych Bombowców oraz 103 samodzielną eskadrę lotnictwa łącznikowego. Obydwie jednostki zostały wyposażone w samoloty Po-2.
2 pułk otrzymał 31 samolotów przystosowanych do bombardowania, .
Od samego początku organizowania dowództwo polskie nadało pułkowi nazwę "Kraków". Wiązało to emocjonalnie lotników jednostki z przebogatymi tradycjami dawnej stolicy Polski z miastem, w którym Tadeusz KOŚCIUSZKO składał na rynku przysięgę na wierność narodowi polskiemu w walce o jego wyzwolenie spod jarzma zaborcy. Kraków miał wielkie tradycje lotnicze. W 1918 roku w tym mieście powstała jedna z pierwszych eskadr niepodległego państwa polskiego, a w okresie międzywojennym stacjonował 2 Pułk Lotniczy, którego eskadry tak mężnie walczyły z piratami Luftwaffe w wojnie obronnej w1939r
(z książki płk J. Rybickiego)

Wszyscy, którzy przez lata istnienia pułku byli z nim związani powinni o tej dacie pamiętać.