Zapłać zaległe składki...
Jednym z obowiązków członków Naszego Stowarzyszenia jest terminowe wnoszenie składek do końca kwietnia. Osobom, które nie zapłaciły składek przypominamy i jednocześnie prosimy o wywiązanie się z tego obowiązku jak najszybciej. Kontakt w sprawie wpłaty :
606 948 020 oraz 609 460 176
Kontakt z prowadzącym stronę:  Toni