Pomnik odświeżony!

Myjeny!

   

Czas i siły natury robią swoje - dlatego zaistniała konieczność odświeżenia poszycia naszego samolotu - pomnika. W dniu 11.04. br. w godzinach 10 - 12 wspólnym staraniem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Związku Żołnierzy WP oraz byłych techników 2 plm "Kraków" przeprowadzono niezbędne zabiegi pielęgnacyjne na naszym MiG-u.

Grupa byłych żołnierzy Służby Inżynieryjno - Lotniczej 2 plm sprawnie,
(jak zawsze!), wykonała zaplanowane zadanie.

Była to pierwsza faza działań. Następną - w niedalekiej przyszłości - będzie odnowienie numeru taktycznego oraz znaków lotnictwa wojskowego (szachownic).


(Zdjęcia - Janusz Klus).

Wszystkim uczestnikom naszej akcji serdecznie dziękujemy za dyspozycyjność,
wkład pracy i udostępnienie niezbędnego sprzętu!

Władzom miasta dziękujemy za ułatwienie realizacji tego przedsięwzięcia
przez umożliwienie nam dostępu do wody i prądu.


Kontakt z prowadzącym stronę:  JOTKA