Wyróżnienie naszego Kolegi!

           W dniu 29 listopada 2007 r. Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Goleniowie obchodził jak co roku Dzień Seniora. W spotkaniu, które odbyło sie w Pigmalionie udział wzięło ok. 80 osób w tym członkowie z kół terenowych z Maszewa i Przybiernowa. Wśród gości był także burmistrz gminy p. Andrzej Wojciechowski. Z przyjemnością informujemy, że wśród wyróżnionych w tym dniu osób znalazł się również członek naszego Koła SSLW RP - wiceprezes Zarządu Oddziału kolega Zbigniew Skowroński. Został on odznaczony ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ przyznaną na podstawie Uchwały Zarządu Głównego ZERiI w Warszawie za aktywną - i co ważne - skuteczną działalność na rzecz Związku w Goleniowie.

G R A T U L U J E M Y !

Zdjęcia - p. L. Jakimowicz