SSLW RP o/Goleniów

    W dniu 13. 10. 2007 r odbyło się zebranie Koła.

Zebranie miało głównie na celu zapoznanie członków naszego koła z przebiegiem i ustaleniami XVI Zjazdu delegatów SSLW RP. Zjazd ten odbył się w dniach 03 - 04. X. 2007 r w ośrodku Sił Powietrznych w Kiekrzu. Reprezentowali nas tam kol. Władysław Puczko oraz kol. Józef Bednarz.
W uznaniu zasług kol. Antoni Borys został uhonorowany przez D-cę Wojsk Powietrznych albumem z Air Show w Radomiu oraz pismem gratulacyjnym. Zarząd Główny wyróżnił też kol. Władysława Puczko dyplomem uznania.

Po części oficjalnej spotkanie przyjęło charakter towarzyski.

Do miłej i serdecznej atmosfery dostosowała się piękna jesienna aura.


(Zdjęcia - Janusz Klus).
Dyplom uznania dla Prezesa Uznanie od D-cy Sił Powietrznych Wyróżniony Sekretarz Koła
Album z Air Show Uczestnicy zebrania Uczestnicy zebrania
Uczestnicy zebrania Uczestnicy zebrania Część nieoficjalna spotkania


Kontakt z prowadzącym stronę:  JOTKA