SSLW RP o/Goleniów

    W dniu 19. 04. 2013 r. odbyło się zebranie kwartalne
naszego Oddziału.


Ze względu na pewne problemy związane z wynajmem odpowiedniej sali zebranie odbyło się w dość nietypowych warunkach - w pizzerii.
Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych niedawno kol. Władysława Puczko oraz wieloletniej działaczki wielu organizacji pozarządowych p. Feliksy Żukowskiej.

        Zapoznano zebranych z uchwałą zarządu na mocy której, obowiązki Prezesa Oddziału do końca kadencji pełnił będzie dotychczasowy wiceprezes kol. Zbigniew Skowroński. Omówiono sprawy bieżące - w tym organizację spotkania koleżeńskiego z okazji 20. rocznicy rozformowania 2 plm "Kraków" Poruszona została niezbyt miła sprawa tzw."martwych dusz" czyli osób które całkowicie zaprzestały uczestniczyć w życiu Oddziału, a nawet nie uiszczają składek. Postanowiono przeprowadzić ostateczne rozmowy, a następnie - jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie - podjąć kroki przewidziane Statutem.
Tradycyjnie - kolegom, którzy w tym kwartale ukończyli tzw. okrągłe rocznice urodzin wręczono okolicznościowe życzenia od zarządu.
Po zakończeniu obrad degustowaliśmy wyroby lokalu, który udzielił nam gościny.


(Zdjęcia - Janusz Klus).
Uczestnicy zebrania Uczestnicy zebrania Życzenia dla jubilata
Życzenia dla jubilata Życzenia dla jubilata Życzenia dla jubilata
Firmowa pizza


Kontakt z prowadzącym stronę:  JOTKA