Logo Stowarzyszenia

Zebranie roczne Oddziału w Goleniowie.

W dniu 23. 01. 2009 r. o godz. 16.45 - w sali restauracji "Pigmalion" - odbyło się roczne zebranie naszego Oddziału.
Przed jego rozpoczęciem można było opłacić składki członkowskie, nabyć różne odznaki, zamówić plakietki itp. - więc kol. skarbnik miał sporo pracy.

Frekwencja była wysoka! - dopisali również koledzy zamiejscowi.
W części oficjalnej Zarząd rozliczył się z wykonania planu rocznego, który był założony na 2008 rok oraz przedstawił przewidywane działania Oddziału ujęte w opracowanym planie pracy na 2009 r. Przedstawione i zaakceptowane zostały rozliczenia finansowe - omówione sprawy bieżące oraz wolne wnioski.

O godz. 17.30 rozpoczęło się tradycyjne spotkanie noworoczne, w którym wzięli także udział zproszeni goście w osobach Burmistrza Goleniowa p. Andrzeja Wojciechowskiego , wieloletniego honorowego kapelana 2 plm "Kraków" ks. Józefa Kurdziela oraz Dowódcy 3 batalionu logistycznego im. Ziemi Goleniowskiej ppłk Radosława Dłutkowskiego. W uznaniu ich zasług na rzecz naszej organizacji prezes zarządu kol. Władysław Puczko wręczył im pamiątkowe plakietki. Czas upłynął nam wszystkim szybko i miło.


Dziękujemy personelowi "Pigmaliona" za znakomitą organizację.

Tak to wyglądało:


(Zdjęcia Janusz Klus).
Zbieramy się. Początek zebrania Wystąpienie Prezesa
Odtwarzany jest Marsz Lotników Plakietka dla p. A.Wojciechowskiego Plakietka dla p. R. Dłutkowskiego
Plakietka dla ks. J. Kurdziela Wystąpienie p. Burmistrza Humor dopisywał!

Kontakt z prowadzącym stronę:  JOTKA